Етапи на провеждане

Важни дати

12 17 април – краен срок за регистрация на отборите

1 май – краен срок за заявяване на необходими материали и апаратура

18-19 май – провеждане на маратона

20 май - представяне на разработените проекти пред жури

от 20 март до 12 април

Регистрация на идеите и отборите

30 март 17:00

зала А205

Първа информационна среща между организатори и желаещи за участие (facebook събитие)

6 април 17:00

зала А205

Втора информационна среща между организатори и желаещи за участие (facebook събитие)

До 17 април

Допълнителна регистрация на идеите и отборите, доуточняване на вече регистрираните идеи

24 април

Изготвяне и публикуване на окончателен списък с отбори и теми и определяне на менторите

до 1 май

Заявяване на нужните за реализирането на проектите материали и апаратура

11 май 23:59

Краен срок за допълване на непълните одобрени отбори с нови съотборници

18-19 май

Провеждане на маратона

20 май 12:30

Представяне на разработените проекти пред жури

11 май 23:59

Краен срок за допълване на непълните одобрени отбори с нови съотборници