Отбори

Регистрирани отбори с идеи за проекти

Отбор

Капитан

Одобрен

Александър Пимпас

Бела Лилова

Светослав Иванов

Чавдар Дуцов

Калоян Генков

Мартин Никовски

Елена Вакареева

Регистрирани идеи без отбори

Идея

Автор

Калин Ангелов

Деян

Регистрирани отбори без идеи

Отбор

Капитан

Константин Ангелов