Отбор Бухтичка

Капитан

Чавдар Дуцов

Ментор

Sergio Sanchez, VMware България

Брой членове

2

Проект

Преносима Метео станция

Мини метео станция с възможност за измерване на GPS координати, налягане, влажност pH на валежите и други.

Oдобрен проект