Отбор Хотару

Капитан

Светослав Иванов

Ментор

доц. д-р Илко Русинов, ФзФ

Брой членове

4

Проект

Евтин сцинтилационен детектор

Евтино и точно измерване на радиационен фон и, по възможност, разпознаване на видовете нуклиди.

Описание на проекта: Списание Физика: методология на обучението, том 6, книжка 1, стр. 043-053 (2018)

Одобрен проект