Отбор HAL - Hardware Advancement Labs

Капитан

Бела Лилова

Ментор

ас. Нено Тодоров, ФзФ

Брой членове

4

Проект

MIT - Multicomponent Interactive Transduser

Проектът предоставя възможност за дигитализация на експерименти чрез система от сензори. Чрез връзка с компютър се позволява визуализация на данни и зависимости в реално време. По този начин става възможно бързото изследване на различни опитни данни и анализа на допълнителни физични параметри и явления. Предимството е универсалност и приложимост при всевъзможни експерименти.

Одобрен проект