Отбор Messalina

Капитан

Константин Ангелов

Брой членове

2

Търси съотборници

да

Идеален кандидат-съотборник

Да е студент или докторант във фзф

Проект


Одобрен проект

(липсва проект)