Отбор The SciTeam

Капитан

Александър Пимпас

Ментор

ас. Николай Зографов, ФзФ

Брой членове

4

Проект

Blink

Целта на проекта е разработване на проста система за контрол на водачите на МПС, с цел предотвратяване на заспиване. Според проучване на National Sleep Foundation през 2005 година в Америка, 60% от анкетираните (168 милиона човека) признават , че са шофирали автомобил в уморено състояние. 37% или 103 милиона от анкетираните са заспивали зад волана. Около 11 милиона от шофьорите признават, че са претърпяли ПТП или са се разминали на късмет с такова. И без статистически данни знаем, че заспиването зад волана е широко разпорстранен проблем . От тази изходна точка сме мотивирани , да създадем устройство, базирано на детектиране на излъчването на човешкото око в инфрачервения диапазон, което да сигнализира чрез звуков сигнал на шофьора, че той започва да заспива. Устройството ще е под формата на очила, като може да намери приложение и в други битови дейности освен шофирането, където заспиването води до потенциална опасност за живота.

Одобрен проект