Регламент 2017

Формат на състезанието

 • 48-часов маратон, по време на който отбори реализират предварително обявен проект
 • Темата на състезанието е „умни джаджи с научно приложение“
 • Необходимите материали се осигуряват от организаторите след предварителна заявка
 • Маратонът завършва с представяне на проектите пред жури
 • Участниците се освобождават от занятия в рамките на маратона
 • Маратонът се провежда при минимум 4 записали се отбора
 • Допускат се до участие не повече от 10 отбора

Награди

 • Изобретателска награда: всеки отбор получава създадения от него проект, независимо от класирането*!

А за първенците сме подготвили следните страхотни награди:

 • Трета награда: Посещение в стая на загадките (escape room) за целия отбор!
 • Втора награда: Трета награда + Arduino Uno за всеки съотборник!
 • Първа награда: Втора награда + Raspberry Pi 3 за всеки съотборник!


*Все пак е нужно да сте работили реално по проекта си в рамките на Маратона. Не е допустимо да участвате фиктивно, за да получите едно безплатно Raspberry ;)

Изисквания към отборите

 • Отборите се състоят от 2 до 4 души
 • Всеки отбор има капитан, с който се провежда комуникацията, свързана с организацията и провеждането на маратона
 • Капитанът на отбора трябва да бъде студент или докторант от Физически факултет
 • Допустимо е сред останалите членове на отбора да има студенти и докторанти от други факултети или учебни заведения, включително и ученици

Изисквания към проектите

 • Свързаност с темата „умни джаджи с научно приложение“, например устройства, които:
   • подпомагат научната дейност
   • намират приложение в научната лаборатория
   • осъвременяват и/или подобрявават вече налична апаратура
   • представляват автоматизиран научен експеримент
   • имат образователна стойност, като демонстрират физично явление и/или подпомагат неговото разбиране
 • Изпълнимост на проекта в рамките на състезанието
 • Оригиналност, актуалност, приложимост
 • Нужните материали да не надвишават сумата от 200 лв (нужната по разработката апаратура, която не е част от готовия проект, като поялник, осцилоскоп, генератор, не се включва в тази сума)
 • Допустимо е малка част от проекта (проучване, запознаване със схеми и библиотеки, техническа подготовка) да бъде извършена предварително, стига да възлиза на по-малко от 20% от работата по осъществяване на целия проект

Критерии за крайно оценяване:

 • Връзка с темата на състезанието
 • Завършеност
 • Сложност
 • Оригиналност
 • Приложимост
 • Представяне

Търсиш пълния регламент?

Ще го намериш точно тук!