201

Партньори за 2018:

VMware България

Студентски съвет на СУ

Роботев