Етапи на провеждане 2018

Важни дати

14 март, 17:00, зала А205 – първа инфо среща, физически факултет на СУ

29 март,17:00, зала А205 – втора инфо среща, физически факултет на СУ

4 априлкраен срок за регистрация на отборите

22 априлкраен срок за заявяване на необходими материали и апаратура

17-18 май – провеждане на маратона

19 май - представяне на разработените проекти пред жури

Можеш да добавиш календара в Google Calendar използвайки бутона „+“

от 6 март до 4 април

Регистрация на идеите и отборите

15 април

Изготвяне и публикуване на окончателен списък с отбори и теми и определяне на менторите

до 22 април

Заявяване на нужните за реализирането на проектите материали и апаратура

10 май 23:59

Краен срок за допълване на непълните одобрени отбори с нови съотборници

17-18 май

Провеждане на маратона

19 май 12:30

Представяне на разработените проекти пред жури