Отбор Ефиалт

Капитан

Георги Георгиев

Ментор

доц. д-р инж. Михаил Желязов

доцент, ТУ – София

Брой членове

2

Учебно заведение

ФзФ при СУ „Св. Климент Охридски“, ФТ при ТУ – София

Търси съотборници

Не

Проект

ProjectED

Лазерен подслушвател, който не се нуждае физически достъп до подслушваното помещение.

Проектът включва

  • програмиране
  • проектиране на електронни схеми
  • механично инженерство
  • изследване или демонстрация на физично явление
  • подобряване на вече съществуващо устройство/апаратура
  • комуникация с електронни устройства

Очаквани основни предизвикателства

Точността и бързината на уредите от този клас. Смущения от други инфрачервени източници