Отбор Черешка

Капитан

Станимир Азманов

Ментор

Кристиан Азманов

Брой членове

3

Учебно заведение

ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“, ФМИ при СУ „Св. Климент Охридски“

Търси съотборници

Да

Проект

Peepnee Box

Проектът, върху който бихме искали да работим по време на маратона не засяга пряко някаква научна област, а по-скоро целта му е да внесе улеснение и удобство в бита на някои хора. Накратко, ние бихме искали да разработим прототип на "умна пощенска кутия". Това е пощенска кутия, която не е публично достъпна за всеки и съответно тя не може да бъде запълвана с хартиен "спам". Проблемите, които се пораждат от този хартиен спам не са жизнено важни, но със сигурност това е нещо, което би могло да се оптимизира в днешния технологичен свят. За целта, ние бихме искали да разработим IOT базирани пощенска кутия, която осъществява Real-time комуникация с мобилно устройство (устройства) на потребителя и той е този, който в реално време разбира, кой и какво иска да му остави в кутията. Според нас, интересното тук би било, начинът по който искаме да представим един различен поглед върху традиционната пощенската кутия като нещо, което би могло да се "роботизира" до някаква степен и да промени традиционната представа за "собственост върху пощенска кутия".

Представата ни за завършен проект е базов прототип, който бихме могли да сглобим по време на маратона, да го обвържем с облачната услуга и да го свържем с мобилното приложение. Оптималният вариант би бил да дадем възможност на хора от публиката чрез QR код директно да си свалят приложението и да си "поиграят" с функциите на прототипа. Не знам, дали това устройство ще бъде полезно на много хора, но аз със сигурност бих го приложил в моето ежедневие понеже самото то породи идеята за него.

Проектът включва

  • програмиране
  • механично инженерство
  • подобряване на вече съществуващо устройство/апаратура
  • IоT свързаност

Очаквани основни предизвикателства

  1. Свързването и синхронизирането на хардуерните компоненти върху Raspberry-то.
  2. Real-time комуникацията между прототипа, облачната услуга както и мобилното приложение, което ще се ползва от клиентите.
  3. Разработката на мобилното приложение ще е посредством хибридни приложения, които се пишат на един език (вероятно JS) и се компилират до съответните native платформи за Android, iOS и Windows Phone. Съществува вероятност в един момент някоя от платформите да не поддържа конкретна програмна структура.
  4. Бихме искали по време на самата демонстрация да позволим на хора от публиката през QR код да си сложат мобилното приложение на техните устройства и да си "поиграят" с нашия прототип. Това би била оптималната цел и съответно предизвикателство.
  5. Изграждане на модел, който би могъл да се надгражда.
  6. Вероятно има и много други малки, големи и още по-големи предизвикателства, които биха могли да изскочат по време на самата работа.