Отбор Freshair Козлодуй

Капитан

Венислав Павлов

Ментор

Любен Маринов

Изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД

Брой членове

4

Учебно заведение

Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Василиевич Курчатов“

Търси съотборници

Не

Проект

Станция за измерване качеството на въздуха

Реализирането на този проект ще бъде полезен за община Козлодуй, тъй като на територията на гр.Козлодуй няма изградена станция за измерване качеството на въздуха. Професионалната гимназия по ядрена енергетика "Игор В. Курчатов" се намира на улица, откъдето всекидневно минава потока от движение на автомобили към единствената в България атомна електрическа централа. Станцията ще следи нивото на фини прахови частици в реално време и информацията ще бъде подавана в сайта на училището и община Козлодуй. Целта е да се види и как влияят засиленият трафик и производствата на въздуха, да се получат данни за замърсеността от прах и азотни оксиди в района на училището. Чрез отчетените резултати ще се вземат и нужните мерки за опазване на околната среда и човешкото здраве.

Проектът включва

  • програмиране
  • проектиране на електронни схеми

Очаквани основни предизвикателства

Подаването на информацията до сайта на община Козлодуй