Отбор The SciTeam

Капитан

Гергана Михова

Ментор

гл. ас. д-р Николай Зографов

главен асистент, ФзФ при СУ „Св. Климент Охридски“

Брой членове

3

Учебно заведение

ФзФ при СУ „Св. Климент Охридски“

Търси съотборници

Не

Проект

Up!

Проектът представлява достъпна, автономна система от сензори, която в реално време може да предава информация от отдалечени обекти до смартфон или компютър, когато локален достъп до Интернет не е възможен. За тази цел ще бъде използван микроконтролер Arduino-nano, който ще получава данни от сензорите и чрез GPRS модул, тази информация ще достига в достъпен вид до крайния потребител. В текущата реализация на проекта ще бъдат използвани датчици за температура, концентрация на CO2, съдържание на органични летливи съединения като: алкохоли, алдехиди, кетони и т.н. Силната страна на проекта е неговата гъвкавост и мултифункционална приложимост. Полезен е за всеки, който има нужда от дистанционен мониторинг в реално време на системи, машини или параметри на средата. Възможността за смяна на детекторите води до голям спектър от приложения.

Проектът има възможност да бъде разраснат в комплексна система от сензори (по възможност безжични), които ще следят поведението на отговорни системи и на базата на физични модели, могат да сигнализират за потенциални аварийни ситуации.

В заключение, системата е с малки физически размери и маса, напълно пригодна за извършване на автономен дистанционен контрол, а приложенията и се ограничават единствено от наличните детектори и въображението на ползвателя.

Проектът включва

  • програмиране
  • проектиране на електронни схеми
  • механично инженерство
  • подобряване на вече съществуващо устройство/апаратура
  • комуникация с електронни устройства

Очаквани основни предизвикателства

Предаване на данни в реално време, обратни връзки и безгрешна и бърза комуникация между компонентите на системата.