Класиране

1. Киловатманите Звезден спектрограф

2. CrimsonIntelligencer – високочувствителен, безвреден детектор на вещества с електропроводимост

3. ExonMagic Mirror (Огледало, помагащо на хора със зрителни проблеми да изберат дрехите си)

Специална награда от Smartcom България:

inGENIErsAirbag за телефон

Специална награда от Роботев:

inGENIErsAirbag за телефон


Изобретателска награда:

Киловатманите, ПГЯЕ, Пържолка, Пържолка не струват, Crash_Test, Crimson, Exon, inGENIErs

Гледай запис от финала в YouTube!