Ментори и жури

Ментори

Добромир Иванов

VMware България

Занимавам се с програмиране, в момента работя в IoT екипа на VMware България.

Лазарин Лазаров

VMware България

https://www.linkedin.com/in/lazarin/Започнах като ученик със състезателно програмиране, което предопредели желаната ми посока на развитие. Интересни са ми всякакви new-tech IT gadgets, напоследък нямам време за: фотография, акваристика

Димитър Тодоров

IMI България

Петър Тодоров

Smartcom България

https://www.linkedin.com/in/петър-тодоров-29330a185/Мога да бъда полезен с обща автоматизация, embedded системи, отстраняване на грешки и проблеми на ранен етап. Поглед и съвети отностно концепцията, крайната цел и реализацията на одобрените проекти.

проф. дфзн Стоян Русев

Физически факултет

доц. д-р Илко Русинов

Физически факултет

Жури

доц. д-р Станимир Колев

Председател

Физически факултет

Деница Георгиева

Smartcom България

Симеон Янчев

Robotev

Тони Ганчев

Staff Engineer 2 at VMware

https://www.linkedin.com/in/tony-ganchev-1276793/

Николай Георгиев

IMI България

https://www.linkedin.com/in/nikolay-georgiev-2351a044

Мая Жекова

Физически факултет