Отбори

Отбор

Проект

Учебно заведение

BarBot

Роботизиран барман

Физически факултет, СУ

Технически университет

Звезден спектрограф

Физически факултет, СУ

Робот-ръкохватка

Bluetooth Controlled Pick And Place Robot

ПГЯЕ „Игор Василиевич Курчатов“ гр. Козлодуй

Робо Готвач

Физически факултет, СУ

Факултет по химия и фармация, СУ

Устройство за 3D принтер

Умно устройство с помагаща функция

Технически университет

Факултет по математика и информатика, СУ

SmartStop

Автоматична система за спиране при автомобили

Физически факултет, СУ

Intelligencer

Високочувствителен, безвреден детектор на в-ва с електропроводимост

Физически факултет, СУ

Magic Mirror

Умно огледало, помагащо на хора със зрителни уврежания

Американски колеж в София

Airbag за телефон

Физически факултет, СУ