Отбор Ефиалт

Капитан

Георги Иванов

Брой членове

2

Учебно заведение

физически факултет на СУ

Технически университет

Търси съотборници

Не

Проект

Роботизиран Барман (BarBot)

Проектът включва

  • Програмиране
  • Проектиране на електронни схеми
  • Механично инженерство
  • Изследване или демонстрация на физично явление
  • Подобряване на вече съществуващо устройство/апаратура
  • Комуникация с електронни устройства
  • 3D моделиране и симулации в CAD-CAE среда

Очаквани основни предизвикателства

Проектиране на реално приложима машина. Прилагане на физични закони за постигане на желани цели. Симулация на идеи преди тяхното реализиране за да бъде установено тяхното правилно функциониране.