Отбор Киловатманите

Капитан

Стефан Стефанов

Брой членове

3

Учебно заведение

физически факултет на СУ

Търси съотборници

Не

Проект

Звезден спектрограф

Проектът включва

  • Механично инженерство
  • Изследване или демонстрация на физично явление

Очаквани основни предизвикателства

Оптималното проектиране на конструкцията на спектрографа и избора на камера с подходящи параметри, размери и цена.