Екип

Станислав Хаджийски

Разработчик на софтуер във VMware България

Възпитаник на Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

доц. Цветан Велинов

Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ – зам. декан Връзки с обществеността

Калоян Генков

Докторант в Кат. ФТТ и МЕ, физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Капитан на отбор „Забраван“, класиран на 2-ро място в Изобретателски маратон 2017