Екип

Този списък не е пълен! Тази година разширяваме екипа, така че ако имаш желание, свържи се с нас!

доц. Цветан Велинов

Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ – зам. декан Връзки с обществеността

Станислав Хаджийски

Разработчик на софтуер във VMware България

Възпитаник на Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Калоян Генков

Докторант в Кат. ФТТ и МЕ, Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Капитан на отбор „Забраван“, класиран на 2-ро място в Изобретателски маратон 2017

Бела Лилова

Студент в 4 курс, Физически факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

Капитан на отбор в Изобретателски маратон 2017