Партньори

Организацията на маратона нямаше да бъде възможна без любезното съдействие на:

Студентски съвет на СУ

students.uni-sofia.bg | facebook

Роботев

robotev.com | facebook